/   Stara Planina | Domen na prodaju   staraplanina.net   / Srpski  


2019-03-15 19:06:56

Štrajk u RGZ-u, koji su u decembru pokrenuli lideri pojedinih centrala sindikata zahtevajući povećanje plata, okončan je 21. januara potpisivanjem Sporazuma o prekidu štrajka, nakon čega je štrajkački odbor 27. februara ponovo aktivirao štrajk tvrdeći da zarade zaposlenih nisu obračunate u skladu sa Sporazumom.

 

Odeljenju finansija RGZ-a pisanim putem obratile su se Služba za katastar nepokretnosti Novi Sad 1 i Služba za katastar vodova Pančevo i dostavile dopunjene liste zaposlenih sa neophodnom dokumentacijom za obračun zarada koja je nedostajala da bi obračun bio u skladu sa Zakonom o platama državnih službenika i Sporazumom o prekidu štrajka , piše u saopštenju RGZ-a.

Na osnovu kompletirane isplatne dokumentacije, dodaje se, obračun zarada za osam zaposlenih, koji su naknadno dostavili sva neophodna dokumenta, korigovan je istog dana kada je dokumentacija predata Odeljenju finansija.

Zaposleni RGZ-a na ovom primeru mogu da uoče da rukovodstvo Republičkog geodetskog zavoda isključivo insistira na poštovanju propisa i Sporazuma o prekidu štrajka kako bi se plate obračunavale na zakonit način , poručuje direktor RGZ-a, Borko Drašković.

Sa druge strane, navodi se u saopštenju, štrajkački odbor namerno je pozivao zaposlene da krše odredbe Sporazuma o prekidu štrajka i pokušavao da ucenom i pritiscima natera rukovodstvo na kršenje zakona prilikom obračuna zarada zaposlenih.

Rukovodstvo RGZ-a uverava javnost da ni pod kojim uslovima neće pristati na kršenje zakona Republike Srbije, ma kako veliki bili pritisci da se to učini , dodaje se dalje.

Zaposleni u službama katastra koji nisu Odeljenju finansija dostavili sva potrebna dokumenta za obračun zarada u skladu sa Zakonom i Sporazumom, treba da dopune isplatnu dokumentaciju na propisan način i obračun zarada biće korigovan istog dana, piše u saopšteju RGZ-a.


rtv.rs Javna Medijska Ustanova Jmu Radio-televizija Vojvodine
pristati obraun geodetski zavod trajka zarada zaposlenih ucene prekidu rukovodstvo sporazuma koji

   

www.staraplanina.net

This domain might be on sale!


Categories


Other countries/languages

                                           

Partners

ceais.com bosniaaccommodation.com strasy.com xaas.info belgradevents.com iywux.com improveyouruserexperience.com djesi.com preporucujemo.com realestate-europa.com spainserbia.com creativehalo.net rivijera.me creativehalo.co aktuelno.info ioacc.com cp6uja.com mediteranaccommodation.com lukabar.com ktotm.com rebsr.com yewik.com realestate-islands.com 2travel2live.com gdprtodo.com

Latest